Kridttiden

Jordens enorme puslespilsbrikker

I Kridttiden delte kontinentpladerne sig i de kontinenter, som vi kender i dag. Til at begynde med lå de lidt tættere sammen, end de gør nu. Man kan faktisk næsten se på Sydamerika og Afrika, at de to kontinenter engang har hængt sammen som et gigantisk puslespil. Med tiden er de drevet længere og længere fra hinanden – og Atlanterhavet er kommet imellem dem.

Til top

 

Kridtet under Danmark

Kridttiden var en varm periode, som var mere fugtig end Juratiden. Der var derfor meget sumpede områder mange steder, og størstedelen af Europa var dækket af vand ‒ blandt andet hele det Danmark, vi kender i dag.

kridt_periode3

Det var perfekte forhold for en særlig kalk-alge. Disse alger dannede meget kalk i deres kalkskeletter, og når de døde og sank til bunds, blev de aflejret som et tykt lag af kridt på bunden af havet. Det er derfor perioden er kommet til at hedde Kridttiden. Og det er derfor, vi kalder datidens store europæiske hav for Kridthavet. Den gamle kridt-havbund er siden dengang omdannet til kalksten, som ligger neden under hele Danmark i dag. Kun nogle få steder er den gamle havbund blevet skubbet op til jordoverfladen, så man kan få fat på kridtet – og på de fossiler som findes i det. Du kan fx se kridtet på Stevns Klint og på Møns Klint. Det var de store ismasser i den sidste istid, der skubbede og gravede i undergrunden, så den nogle steder “poppede” op til overfladen. Det kan du læse mere om i artiklen “Danmarks Kridtklinter” .

Til top

 

Masser af dinosaurer

I Kridttiden fandtes der flere forskellige arter af dinosaurer end i nogen anden periode. Dinosaurerne havde regeret på Jorden i mange millioner år, og de havde efterhånden lært at leve alle mulige forskellige steder. Selv helt nede ved Antarktis levede der dinosaurer, selvom dette kontinent allerede dengang var koldt – og mørkt halvdelen af året. Nogle af de allermest berømte dinosaurer levede i slutningen af denne periode, mange af dem på det kontinent, som vi nu kender som USA. Fx Tyrannosaurus rex, Triceratops og Ankylosaurus, som du med garanti kender fra bøger og film. De største dinosaurer, der nogensinde har levet, levede på denne tid i Argentina.

kridt_periode4
Til top

De første græsser og blomster

Det var også i denne periode, at de første blomsterplanter og bier dukkede op. Det virker måske ikke umiddelbart som en meget vigtig begivenhed ‒ men det er det! Græs er nemlig også en slags blomsterplante, og de nye planter kom til at ændre Jordens udseende totalt – tænk på, hvor mange dyr idag, der lever af græs. Da græsplanterne først var dukket op, spredte de sig hurtigt ud over hele Jorden. Der gik ikke lang tid, før mange dyr ændrede deres spisevaner og begyndte at spise græs. Nu kan vi nærmest slet ikke forestille os en verden uden græs. De fleste af de løvtræer, du kender ude fra skoven, er også blomsterplanter. Foruden selvfølgelig blomsterne selv. Denne udvikling skete først hen imod slutningen af Kridttiden, hvor en masse andre begivenheder også ændrede på levevilkår for dyr og planter. For eksempel uddøde både dinosaurer og en mængde andre dyr, da en stor meteor slog ned for 65 mio. år siden. Det blev afslutningen på Kridttiden. Læs meget mere om det i artiklen “ Katastroferne før og efter dinosaurerne”.

Til top

 

Gå videre til den næste artikel, som handler om Danmarks kridtklinker.

 
gaa_til_opgave
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Comments are closed.

Om palæontologi

På fossiljagt

Katastroferne

Dinosaurer

Tidslinjen

Artikeloversigt